Obra nova per a serveis sanitaris
Projectes

Hospital de nens

Intervenció

Reformes a diversos edificis

Població

Barcelona

Projectes

Residència Maria Reina

Intervenció

Rehabilitació d'edificis per a Residència

Població

Barcelona